Kaj predstavljajo tehnični pregledi vozil?

Tehnični pregledi vozil so posebna vrsta postopka, pri katerem določena organizacija za tehnične preglede torej izvaja pregled podatkov o vozilu. Prav tako pregleda stanje naprav in opreme v vozilu, ali vozilo izpolnjuje druge pogoje, ki so določeni z zakonskimi pravili o motornih vozilih.

Med drugim tehnični pregledi za vozila vključujejo tudi pregled stanja vitalnih delov prevoznega sredstva. S tem se želi zagotoviti, da bi bilo čisto vsem udeležencem v prometu omogočena optimalna varnost.

Kdo lahko opravlja tehnični pregled za avte?

Seveda se tehnični pregledi ne smejo opravljati na katerem koli mestu. Tudi za to obstajajo posebna pravila oziroma zakoni. Pregled vozil se torej lahko opravlja v organizacijah, ki so za takšno področje dela posebej pooblaščene s strani ministrstva za promet.

Omenjene organizacije na vozilu pregledajo 10 poglavitnih kontrolnih točk. To so:

·         preverjanje identifikacije vozila,

·         preverjanje vidljivosti iz avtomobila,

·         preverjanje krmilnega mehanizma,

·         preverjanje delovanja zavor,

·         preverjanje zgradbe karoserije,

·         pregledovanje mehanskih sklopov,

·         merjenje izpušnih plinov in hrupnosti,

·         pregledovanje podvozja,

·         preverjanje, ali imate vso obvezno opremo, ki je predpisana tudi z zakonom.

Kaj predstavljajo tehnični pregledi vozil?

Prav tako tehnični pregledi narekujejo, da strokovnjak opravi vizualni nadzor in kontrolo s pomočjo posebnih merilnih naprav. Pri tem se seveda ne sme odstraniti noben del avta oziroma vozila.

3 dni časa za odpravo napak

Če je bilo na tehničnem pregledu ugotovljeno, da z vozilom kar koli ni v redu, imate praviloma 3 dni časa, da napako oziroma pomanjkljivost odpravite. Ko se napaka odpravi, se mora vozilo ponovno pregledati s strani strokovnjaka oziroma v organizaciji, kjer se smejo opravljati tehnični pregledi.

Ko je z vozilom vse v redu, izdajo potrdilo o opravljenem tehničnem pregledu. Če pa kdo za popravilo pomanjkljivosti oziroma napak potrebuje več kot tri dni, mora pregled ponovno opraviti v celoti.

Najbolj pogosto zatajijo žarnice za osvetlitev

Statistični podatki kažejo na to, da na tehničnih pregledih za vozila daleč najpogosteje zatajijo žarnice za osvetlitev ali signalizacijo.…