Elektroerozija in kaj pomeni ta izraz

Ko sem prvič videl izraz elektroliza sem se najprej vprašal, kaj za vraga pomeni ta izraz. Seveda sem takoj kliknil na spletni iskalnik in videl, da gre v primeru elektroerozije za postopekk obdelave kovin, kjer prihaja do iskrenja oziroma električne energije. Da pride do iskrenja potrebujemo tako obdelovanca, ki prevaja elektriko in pa elektrodo. V fazi elektrolize se več kot tisočkrat vzpostavi in sprosti električni tok in tako povzroči raztaljenje in uparjevanje materiala na mestu, kjer se zgodi iskrenje. Ta postopek se izvaja v dielektrični tekočini, ki se jo dovaja pod pritiskom na mesto, ki ga obdelujemo. Material, ki ga obdelujemo se pri tem ohlaja, odvzeti delci pa se odvajajo. Med samim postopkom obdelave se odvzeti delci ujamejo v za to namenjene filtre.

Seveda vse zgoraj izgleda zelo specifično in zelo tehnično. Če bi zelo preprosto pogledali na sam postopek,  bi lahko rekli, da je elektroerozija postopek  s katerim obdelujemo kovine. Je zelo natančna in seveda moderna metoda obdelave ter kar je v današnjih časih zelo pomembno zelo ekološka. Za sam postopek elektroerozije potrebujem izredno malo energije, doseženi rezultati pa so izjemno visoki. Negativnih vplivov na okolje se pri samem postopku elektroerozije ne beleži.

Kljub temu, da sam postopek spada med izjemno preproste, pa mnogi mislijo in tudi razlagajo, da je elektroerozija pojav, ki bi ga lahko uvrstili med bolj kompleksne, saj sam proces in postopek izgleda zelo učen in strokoven. Na spletu lahko zasledimo recimo zelo strokovno zapisan opis, da je pri elekroeroziji samo obdelavo izvajamo ob uporabi dveh elektrod, poteka pa v dielektrični tekočini. Delčki materiala odstopijo zaradi razelektrenja med elektrodami, kjer ena predstavlja orodje, druga pa obdelovanca. Sami elektrodi se ob izvajanju postopka obrabljata, to pa opazimo zelo očitno, saj se se zaradi pri samem postopku iskri. Pri elektroeroziji ima tok obliko impulzov z jakostjo, frekvenco in dolžino, ki jo lahko spreminjamo po želji.

Tako upam, da vam je moj opis  elektroerozija pomagal pri vašem delu